Hälsa hos kromfohrländern

Hälsa och mentalitet ska prioriteras samt önskan att bibehålla en svensk kromfohrländer inom rasstandarden utan att det äventyrar de prioriterade avelsmålen; genetiska variationen, hälsa och en god mentalitet.

Ladda även ner och läs kompendiet RAS på kromfohrländerklubbens hemsida.